Pokaži boje ovog grada drugima – #BojimoGrad

Autor: Jovan Čavić

Video se sastoji iz mojih uspomena i trenutaka koje sam godinama belezio kamerom. I upravo ti snimci i fotografije najbolje pokazuju boje ovog grada…

share