Vatrooomet u Novom Saduu – #BojimoGrad

Autor: Jovana Drača

Uživanje na trgu Novog Sada, otvaranje zimskog festivala, praznična atmosfera.

share